Project Description

Er bilder og filmer på nettet uten copyright-merket bare å forsyne seg av?

I denne korte opplysningsfilmen får du innsikt i hva copyright egentlig innebærer.